A1 Преминава към новия сателит HellasSat3

Spread the love
33  
  
33
Shares

С цел подобряване качеството на сателитната телевизия А1 ще започне да предоставя услугата през изцяло нов сателит – HellasSat3, разположен на 39° East.
Той е с много по-модерна платформа за излъчване и с по-силно и по-добро покритие на сигнала на територията на България.

ТВ каналите ще се излъчват с един от най-модернитея стандарти за кодиране – High Efficiency Video Coding (HEVC).

Благодарение на промяната сателитната телевизия на А1 ще предлага:
По-добро качество на картината;
Качествен сигнал дори при влошени атмосферни условия;
Възможност за по-голям брой ТВ канали в SD и HD качество;
Услугата ще се предоставя с изцяло нови цифрови приемници (Set Top Box), които поддържат HEVC стандарт и имат много добри технически характеристики.


Преминаване към новия сателит HellasSat3

Съдействие от наш технически екип:
Промяната към новият сателит ще се реализира чрез посещение на технически екип на А1;
Всеки клиент ще получи обаждане от наш представител за уговаряне на удобна дата и час за посещението;
За техническото преминаване към новия сателит не се изисква допълнително заплащане или нов договор за услугата.


Съдействие от страна на клиента:
След получено обаждане от наш представител е необходимо клиентът да осигури достъп до адреса на ползване на услугата (който фигурира в договора) и мястото, на което е монтирана чинията.
Всички цифрови приемници (Set Top Box-ове) по договор трябва да са на адреса за ползване. Ако устройство липсва, защото временно е на друго място, то не се подменя при посещението. При нужда от последващо посещение за подмяна, се заплаща такса в размер на 19.90 лева с ДДС.


По време на посещението ще бъде направено следното:
Подмяна на всички цифрови приемници (Set Top Box – ове) по договор за адреса;
Наличната смарт карта се запазва;
Препозициониране на сателитната чиния към новия сателит съгласно изискванията за обхват. Възможно е да се наложи промяна на местоположението на самата чиния и допълнително окабеляване.

Допълнителна информация

Промяната на сателита няма да се отрази на срока на договора, абонамента, месечната такса или допълнителните услуги, свързани с текущия Ви договор;


Цифровите приемници (Set Top Box-ове), с които разполагате по договор не могат да бъдат заменени в магазин на А1 или изпратени по куриер – те трябва да са на адреса за ползване;


Замяната на устройствата се извършва на място от оторизиран технически екип на А1, чрез посещение на адреса на ползване, описан във Вашия договор;


Ако някой от цифровите приемници е изгубен или повреден и клиентът желае нов, то ще му бъде предоставен такъв. За всяко загубено или повредено устройство Set Top Box се начислява неустойка в размер на 100 лв. с ДДС, която може да бъде заплатена в магазин на А1, онлайн на сайта a1.bg или чрез друг удобен за клиента канал за плащане;


CА модул може да бъде използван само с телевизори, които поддържат стандарт за кодиране – High Efficiency Video Coding (HEVC). Ако Вашият телевизор не поддържа HEVC, CА модулът ще бъде заменен с цифров приемник (Set Top Box);


Възможно е по време на посещението техническият екип на А1 да констатира, че няма техническа възможност да бъде предоставена услугата през новия сателит. В този случай:
o Всички клиенти, ще получат официална писмена комуникация от А1 с информация кога предстои спиране на услугата през стария сателит и от кога да считат договора си за прекратен;

Ако клиентът заяви желание за прекратяване на договора, преди да е преустановено излъчването от стария сателит, следва да заплати неустойки, спрямо действащите условия на неговия договор.

В случай че клиент откаже подмяна на оборудването и заяви желание за прекратяване на договора преди той да е изтекъл, следва да заплати неустойка, спрямо действащите условия на неговия договор.