Spread the love
   
  
БАНЕР – ПОЗИЦИЯ Цена за месец
640х510мм (А) 159 лева
640 х 510мм (В) 159 лева
680 х 110мм (С) 96 лева
360х210мм (D) 84 лева
  Всички цени са  БЕЗ  ДДС !
При сключване на договор за: Отстъпка:
3 месеца 5%
6 месеца 10%
12 месеца 15%
„Добре дошъл„ 5%
„Рекламни агенции“
15%
Други рекламни форми
ЦЕНИ (лева)
ПР публикации:
1 публикация + споделяне в група и страница
в Facebook
300
Видео реклама в позиция (D) 399
 Цените са в сила от 01.06.2019г.

Настоящата тарифа не се отнася за предизборни рекламни съобщения !

За допълнителна информация относно общите условия и предложения извън приложената ценова оферта, могат да се изготвят индивидуални оферти по договаряне на office@almabg.com или на телефон 0894 326 371